Someone sophisticate IDAMACHI 02

ニュース記事を閲覧した感想などを掲載。

中ロ首脳会談で 「対米共闘」= 大阪G20前に共同声明へ署名 [2019年6月6日報道]


中ロ首脳会談で 「対米共闘」= 大阪G20前に共同声明へ署名 [2019年6月6日報道]