Someone sophisticate IDAMACHI 02

ニュース記事を閲覧した感想などを掲載。

「東京TYフィナンシャルグループ」 と 「新銀行東京」 が、経営統合で最終合意 [2015年9月25日報道]

「東京TYフィナンシャルグループ」 と 「新銀行東京」 が、経営統合で最終合意 [2015年9月25日報道]