Someone sophisticate IDAMACHI 02

ニュース記事を閲覧した感想などを掲載。

[米国へ対抗姿勢 ...?] 中国軍サイバー攻撃力重視 ウイルス注入や情報かく乱 [2015年8月29日報道]

[米国へ対抗姿勢 ...?] 中国軍サイバー攻撃力重視 ウイルス注入や情報かく乱 [2015年8月29日報道]